Onze school

Het is onze visie en ambitie om voor alle leerlingen een passend aanbod te realiseren, maar dat wel binnen een voor leerkrachten haalbare klassikale setting. Deze onderwijspraktijk heeft geresulteerd (al jarenlang) in een uitzonderlijk laag verwijzingspercentage naar het s(b)o. In 10 jaar tijd hebben we maar twee leerlingen verwezen. 
We staan met een zekere nuchterheid in de onderwijspraktijk van 2020 en we weten dat bij alle onderwijsinspanningen Gods zegen onmisbaar is, ook al valt die zegen niet altijd te ontleden in protocollen enz.
In onze schoolgids, maar ook bijv. in het jaarverslag van onze schoolvereniging, kunt u nog veel meer zaken vinden waardoor onze school gekenmerkt wordt. Onder ouders / documenten kunt u deze belangrijke bladzijden inzien!